نام علمی دارو (ژنریک):     Montelukast Sodium
گروه دارویی:     Bronchodilators and Anti- asthma Drugs
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
مصرف در بارداری:    
 
   موارد کاربرد و نحوه تجويز

مونتلوکاست یک آنتاگونسیت انتخابی گیرنده لوکوترین با عملکرد و کاربردهای مشابه با زافیرلوکاست است اگر چه گزارش شده است که طول مدت فعالیت آن طولانی تر است و به صورت نمک های سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند به طوری که mg10/37 مونتلوکاست سدیم تقریباً معادل با 10 میلی گرم مونتلوکاست می باشد. در درمان آسم مزمن مونتلوکاست سدیم با دوزهای معادل 10 میلی گرم مونتلوکاست و یکبار در روز داده می شود و مصرف ان باید در بعدازظهرها صورت گیرد. در مورد بچه های 6 سال تمام تا 14 سال می توان دوز معادل با 5 میلی گرم مونتلوکاست تجویز کرد و در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله دوز معادل با 4 میلی گرم. نکته این که نباید از آن در درمان حملات حاد آسم استفاده کرد. در برخورد با رینیت آلرژیک فصلی دوزهای مشابه با آسم در بالغین و کودکان 2سال به بالا تجویز می شود.

 
  فارماکوکينتيک

اوج غلظت پالاسمایی مونتلوکاست 2 تا 4 ساعت بعد از تجویز خوراکی حاصل می شود. زیست دستیابی متوسط 64% می باشد. مونتلوکاست بیش از 99% به پروتین های پلاسما متصل می شود و به طور وسیع در کبد توسط سیتوکروم 450p- و ایزوآنزیم های 4A3CYP، 6A2CYP و 9C2CYP متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق مدفوع و از راه صفرا دفع می گردد. در بیماران مبتلا به اختلالات ملایم تا متوسط کبدی متابولیسم کاهش می یابد و نیمه عمرحذف دارو طولانی تر می شود.

 
   موارد منع مصرف
 
   عوارض جانبي و راههاي پيشگيري

همانند آنچه در مورد Zafirlukast گفته شد.

 
   موارد احتياط / هشدارها
 
   تداخل دارویی

تولیدکنندگان توصیه می کنند هنگام تجویز همزمان تحریک کننده های قوی آنزیم کبدی مثل فنی توئین، فنوباربیتال یا ریفامپین با مونتلوکاست، مانیتور کردن بالینی صورت پذیرد.

 
   اشکال دارویی
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو    شرکت تولیدکننده    توضیحات تولید کننده
ساشه گرانول سینگولیر پدیاتریک 4میلی گرم/ساشه    MERCK SHARP & DOHME   
قرص جویدنی سینگولر 5 میلی گرم    MERCK SHARP & DOHME   
قرص سینگولیر 10 میلی گرم    MERCK SHARP & DOHME   
قرص جویدنی مونته لوکاست دی پی 5 میلی گرم    دارو پخش - کارخانه   
قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرم    داروسازی آوه سینا   
قرص مونتکس 10 میلی گرم    داروسازی ابوریحان   
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم    داروسازی ابوریحان   
قرص آسمورال 10    داروسازی تسنیم   
قرص جویدنی مونته لوکاست تدافارم 5 میلی گرم    داروسازی تهران دارو   
قرص مونته لوکاست تدافارم 10 میلی گرم    داروسازی تهران دارو   
قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم    داروسازی تولید دارو   
قرص مونته لوکاست جالینوس 10 میلی گرم    داروسازی جالینوس   
قرص جویدنی مونته لوکاست درسادارو 5 میلی گرم    داروسازی درسا دارو   
قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم    داروسازی زهراوی   
قرص جویدنی ملوکاست 5 میلی گرم    داروسازی سبحان دارو   
قرص ملوکاست 10 میلی گرم    داروسازی سبحان دارو   
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم    داروسازی سها   
قرص مونته لوکاست-عبیدی 10 میلی گرم    داروسازی عبیدی   
قرص جویدنی مونته لوکاست-عبیدی 5 میلی گرم    داروسازی عبیدی   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو    شرکت تولیدکننده    توضیحات تولید کننده
SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/Sachet    MERCK SHARP & DOHME   
SINGULAIR Tablet 5 mg,Chewable    MERCK SHARP & DOHME   
SINGULAIR Tablet 10 mg    MERCK SHARP & DOHME   
MONTELUKAST DP 5MG CHEWABLE TAB    دارو پخش - کارخانه   
MONTELUKAST-AVECINA 10MG TAB    داروسازی آوه سینا   
MONTEX 10MG TAB    داروسازی ابوریحان   
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB    داروسازی ابوریحان   
ASMORAL 10    داروسازی تسنیم   
MONTELUKAST TEDAPHARM 5MG CHEWABLE TAB    داروسازی تهران دارو   
MONTELUKAST TEDAPHARM 10MG TAB    داروسازی تهران دارو   
MONTELUKAST T.D 10MG TAB    داروسازی تولید دارو   
MONTELUKAST JALINOUS 10MG TAB    داروسازی جالینوس   
MONTELUKAST DORSADAROU 5MG CHEWABLE TAB    داروسازی درسا دارو   
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB    داروسازی زهراوی   
MELUKAST 5MG CHEWABLE TAB    داروسازی سبحان دارو   
MELUKAST 10MG TAB    داروسازی سبحان دارو   
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB    داروسازی سها   
MONTELUKAST-ABIDI 10MG TAB    داروسازی عبیدی   
MONTELUKAST-ABIDI 5MG CHEWABLE TAB    داروسازی عبیدی   
 
   

+ نوشته شده در  شنبه ۳ تیر۱۳۹۱ساعت 23:33  توسط سيد مصطفي محمدزاده   |